Programma: Aandacht voor Corona in het gezinsleven

3. Loopt de spanning hoog op? Betrek het hele gezin.

Leestijd: 2 minuten

In de vorige kaart hebben we besproken wat jij als ouder voor jezelf kan doen als de spanning hoog oploopt. In deze kaart gaan we verder in op wat je met het gezin kan doen als de spanning hoog oploopt.


Verbinden met elkaar ondanks de chaos is erg belangrijk. Praat met met je gezin over het Corona virus. Belangrijk hierbij is om inzicht te krijgen in wat je kind ervaart. Probeer nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen over wat je kind denkt en voelt over deze nieuwe situatie. Geef ruimte aan deze gevoelens en gedachten zonder ze op te hoeven lossen. 

Het Nederlands jeugdinstituut geeft op deze pagina tips hoe je aan kinderen kunt vertellen over het Coronavirus en de situatie waar we nu inzitten.
 Juist in deze tijden is het belangrijk om stil te staan bij de dingen die goed gaan in het leven. Vertel elkaar aan het eind van de dag wat je leuk vond aan de dag en wat er goed ging. Wat waren de lichtpuntjes van die dag? We doen dit allemaal voor het eerst, met alle uitdagingen die daarbij horen. Oog hebben voor wat er goed gaat en dit vertellen geeft een goed gevoel. De benoemde lichtpuntjes kunnen het uitgangspunt zijn voor de komende tijd.

Concrete actie: hang op de muur een vel papier op en plak met post its de beschrijving van de lichtpuntjes van de dag. Een tekening maken mag natuurlijk ook! Maak er een gezamenlijk ritueel van, bijvoorbeeld aan het einde van de dag. Aan het einde van de week heb je een muur vol positieve momenten.
 En als de spanning toch hoog oploost, dan zijn dit helpende tips (bron: www.nji.nl)

  • Neem met zijn allen (maar los van elkaar) een time out.  Je kunt ook een fysieke time-out kaart maken of een ander symbool gebruiken die gezinsleden kunnen inzetten als hij/zij een time-out nodig heeft. 
  • Blaas stoom af: rondje rennen, de trap op en af stieren, stompen in een kussen.
  • Praat over de situatie/escalatie; wat ging er mis?
  • Zoek nieuwe oplossingen die jullie als gezin helpen en stem oplossingen met elkaar af.
  • Zoek steun bij andere ouders of bij opvoed professionals in jouw gemeente.
  • Loopt het vaak uit de hand of verlies je grip op de situatie? Schakel dan opvoedhulp in, neem
  • contact op met het wijkteam of de huisarts.
  • Maak samen met een opvoed professional een plan om escalaties in het vervolg te voorkomen
     

Reflect & connect

Beantwoord nu de volgende vragen en deel deze met jouw online psycholoog en/of je partner of een vriend of vriendin:

1. Wat vraagt deze situatie van ons als gezin? 

2. Wat doen we goed? 

3. Wat zou lastig kunnen worden en hoe lossen we dat dan op? 

4. Aan wie kunnen we hulp vragen? 

Aan de slag met een professional?


Neem vandaag contact op met onze psychologen om te praten over de gevolgen van Corona op jouw mentale gezondheid. Onze online consults zijn op donatie-basis.


Plan je eerste consult
Bel ons op 020-2444888