Programma
Diversiteit en jij

Wanneer je de algemene definitie van diversiteit opzoekt, wordt het uitgelegd als verscheidenheid. Het verschijnsel dat er mensen zijn met verschillende etnische of culturele achtergronden. 

Wat kan je verwachten van dit programma?

Er is al veel gezegd en geschreven over het belang vanaandacht voor onze diversiteit, zoals seksuele geaardheid, gender, etniciteit, cultuur en opleiding. Onze samenleving is heel divers. Dit betekent alleen niet dat we altijd begrip hebben voor elkaar. Voor veel mensen is diversiteit dan ook een gevoelig onderwerp. 


Liz en Mollie, de tekenaars van onderstaande afbeelding, legden het al uit. Diversiteit zorgt ervoor dat iedereen er mag zijn, inclusiviteitis dat iedereen zich kan uitspreken, erbij horen is dat iedereen zich gehoord voelt. Het gevoel hebben ergens bij te horen en je uit te kunnen spreken, begint bij er mogen zijn. Het belang erkennen van diversiteit maar hier ook ruimte voor creëren en het daadwerkelijk ervaren, is hierin de eerste stap. 

“Liz and Mollie: Diversity is having a seat at the table, inclusion is having a voice, and belonging is having that voice be heard. When we feel belonging, we feel valued not for fitting in, but for everything that makes us unique.”

In dit programma willen we graag dieper ingaan op diversiteit en authenticiteit: het écht jezelf kunnen en mogen zijn. Het gevoel dat jij betrokken en gewaardeerd wordt om wie je bent en alles wat je uniek maakt.

Wanneer er ruimte is voor diversiteit geeft dit je de kans en stimulans om helemaal jezelf te zijn. Ook is het goed voor onze creativiteit en persoonlijke ontwikkeling, omdat we leren van verschillende standpunten en onze vooroordelen en aannames kunnen toetsen. Wanneer je helemaal jezelf durft te zijn, kun je anderen inspireren om ook zichzelf te durven zijn. Zo kun je jezelf en anderen in hun waarde laten en misschien wel inspireren hun waarde te ontdekken. 

Bekijk onze andere programma's