Programma: 6 x meer over drank, drugs & sigaretten

3. Wat doet het in je lijf?

Je kunt negatieve redenen hebben om drank, drugs of sigaretten te gebruiken (bijvoorbeeld: omdat je zonder het gebruik niet kunt ontspannen) en je kunt positieve redenen hebben (bijvoorbeeld: omdat je ervan geniet). Dit onderscheid heeft invloed op hoe groot het risico op verslaving is, maar het heeft géén invloed op de invloed van drugs of drank of sigaretten op je gezondheid - ook positief gebruik van middelen kan schadelijk zijn.


De mate waarin – en de manier waarop - genotsmiddelen je gezondheid schade toebrengen, hangt van een aantal factoren af. In de eerste plaats maakt het uit wát je gebruikt, en hoeveel. Zo beïnvloedt roken vooral lichamelijke functies, zoals o.a. je longen, je hart, je bloedvaten en je immuunsysteem. Drank en drugs werken óók in op je lichaam, maar kunnen ook effect hebben op je mentaal welzijn. Zo wijst onderzoek uit dat regelmatig xtc-gebruik onder meer kan leiden tot cognitieve achteruitgang en een hoger risico op psychische stoornissen – waarbij het onbekend is of dit nog herstelt. Ook bij intensief drankgebruik wordt melding gemaakt van een risico op hersenschade.

Effect op jou, effect op de ander 
Wat voor soort middel je gebruikt, bepaalt dus voor een groot deel wat het effect van genotsmiddelen is op je gezondheid. Maar er spelen meer factoren mee: ook je geslacht, je gewicht en je lichamelijke en geestelijke gezondheid bepalen de mate waarin middelen schadelijk voor je zijn. Zelfs sociale factoren worden meegewogen: niet alleen omdat jouw omgeving mede bepaalt hoe je met drank, drugs en sigaretten omgaat, maar ook omdat jouw gebruik van deze middelen – denk aan de kankerverwekkende rook die vrijkomt bij sigaretten, of aan agressie of afwezigheid bij drinken - ook weer invloed heeft op de mensen om je heen.
 


Reflect & connect

1. Wat merk jij fysiek na het gebruik van genotsmiddelen?

2. Wat merk jij mentaal na het gebruik van genotsmiddelen? 

Nieuw bij OpenUp? Welkom.
Bij OpenUp kan je direct online in gesprek gaan met een psycholoog. Wanneer en hoe vaak jij dat wilt.
Boek je gratis kennismaking
Bel ons op 020-2444888