Programma: Omgaan met Corona

5. Wennen aan ‘het nieuwe normaal’ op de werkvloer

Het hoge woord is eruit; de intelligente lockdown krijgt een geleidelijke versoepeling van maatregelen. Die versoepeling geeft veel mensen lucht, maar kan ook onduidelijkheid en onzekerheid oproepen. De regels staan op papier, maar vertellen ons nog weinig over de praktische haalbaarheid. We moeten allemaal onze weg proberen te vinden in ‘het nieuwe normaal’. Veel mensen vragen zich af hoe het straks gaat als we langzaam aan weer op locatie gaan werken. Waar de één angstig en voorzichtig is en liever thuis blijft werken, voelt de ander al genoeg vertrouwen om gebruik te maken van de ruimte die de versoepeling biedt.

Het verschil in onze visie en gedrag is te verklaren vanuit verschillende factoren; onze ervaringen, normen & waarden, onze omgevingen en onze vaardigheden. Factoren die voor iedereen verschillend zijn en ieder mens uniek maken. Ondanks dat de verschillen logisch te verklaren zijn kan het onderling wel strubbelingen opleveren. Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Hoe wil jij hier jouw weg in gaan vinden? Wat zijn jouw ideeën en waarden?


Elke versoepeling of verandering doet een beroep op ons aanpassingsvermogen. Geef jezelf de tijd om te ontdekken waar jij je wel en (nog) niet comfortabel bij voelt. Besef dat veel meer mensen met dezelfde vragen worstelen. Dit is een normale reactie in dit proces.

Besef dat naast jijzelf, ook anderen een weg moeten vinden. Het kan zijn dat zij een andere visie hebben en zich anders gedragen dan jij. Zij volgen hun eigen weg en proces en hier heb jij hoogstwaarschijnlijk geen invloed op. Probeer dit dus te accepteren en los te laten.

Om ervoor te zorgen dat iedereen de ruimte krijgt die hij of zij nodig heeft en te waarborgen dat grenzen niet worden overschreden, is communicatie heel belangrijk. Bespreek duidelijk met elkaar waar een ieder wel of geen behoefte aan heeft en respecteer dit van elkaar. Ieder mens is anders!
 


Reflect & connect

Beantwoord de volgende vragen en deel dit met jouw online psycholoog, partner en/of een vriend(in).

1. Hoe ervaar jij de versoepeling van de maatregelen en hoe reageert jouw omgeving hierop?
2. Voor welke versoepelingen (of voortdurende maatregelen) vind jij het lastig om je aan te passen?
3. Hoe ga je nu om met eventuele verschillen tussen jou en je (werk)omgeving?
4. Maak een lijstje met punten die belangrijk zijn voor jou bij het terugkeren naar het werk. Hoe kun je deze punten praktisch vorm geven?

Aan de slag met een professional?

Neem vandaag contact op met onze psychologen om te praten over de gevolgen van Corona op jouw mentale gezondheid.


Boek je gratis kennismaking
Bel ons op 020-2444888

Volgende kaart:

Corona/corona-1.png

1. Leer 'Corona-angst' te hanteren

Hoe houden we ons hoofd boven water in de grote stroom aan informatie, meningen en adviezen?

Start ->
Terug naar pogramma